Neaplicarea prevederilor legislaţiei migraţionale asupra conducătorilor mijloacelor de transport, care la momentul traversării frontierei de stat dintre Moldova şi Ucraina se află în misiuni de serviciu şi efectuează transporturi internaţionale de persoane şi mărfuri.

Aceasta chestiune a fost discutată  la data  de 8 noiembrie 2018,  de către Guvernul Republicii Moldova, care  a aprobat proiectul Hotărîrii cu privire la aprobarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la comunicația internațională auto, întocmit la Chișinău la 5 octombrie 2018.

Astfel, transportatorii rutieri din Moldova şi Ucraina, din cauza depășirii termenului de 90 zile de aflare pe teritoriul altui stat, într-o perioadă de 180 zile, nu au posibilitatea să traverseze hotarele ambelor state în scopuri de serviciu.

Suntem în așteptarea adoptării proiectului menționat de către autoritățile competente şi intrarea cât mai urgentă în vigoare a acestor modificări.

Lasă un comentariu