Acordul dintre Republica Moldova – Uniunea Europeană privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri a fost prelungit până la data de 30 iunie 2024

În acest context, informăm că, termenul de aplicare a Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind transportul rutier de mărfuri a fost prelungit până la 30 iunie 2024 și operatorii de transport moldoveni pot beneficia în continuare de regim liberalizat la efectuarea transportului bilateral și tranzit de mărfuri pe teritoriul Statelor Membre ale UE, cu respectarea prevederilor Acordului respectiv.
Recomandăm operatorilor de transport rutier consultarea Deciziei menționate (link:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:22023D0604) publicată în limbile oficiale ale statelor UE, în scopul facilitării dialogului dintre șofer și autoritățile de control, pentru posibila soluționare a cazurilor în care reprezentanții autorităților statelor UE vor pretinde că nu sunt informați referitor la prelungirea Acordului.

Lasă un comentariu