Biroul Naţional de Statistică informează datele privind Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2021 (situaţia la data de 17.05.2021)

 

Transportul de pasageri în ianuarie-martie

În luna martie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,2 milioane pasageri, cu 16,0% mai mult față de luna corespunzătoare din anul 2020. Numărul de pasageri transportați s-a redus în transportul aerian (-28,5%) şi feroviar (-27,8%), și a crescut la transportul fluvial (de 2,0 ori) şi rutier (+16,7%). Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 202,7 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 2,3% comparativ cu luna martie 2020.

În ianuarie-martie  2021 cu transportul public au fost transportați 14,5 milioane pasageri, cu 26,9% mai puţin față de aceeași perioadă din anul 2020. Parcursul pasagerilor a constituit 578,3 milioane pasageri-km, fiind în descreştere cu 40,0% comparativ cu ianuarie-martie 2020.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut ponderea covârșitoare – de 98,1% din total, transportului feroviar și celui aerian revenind, respectiv, doar 1,0% și 0,6%.

Comparativ cu ianuarie-martie 2020, se atestă o scădere în transportul aerian de pasageri  (-56,4%), feroviar (-40,6%) și rutier (-26,6%). Totodată, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+93,7%), care, deținând o pondere nesemnificativă (de circa 0,4%) în structura numărului de pasageri transportați, nu a influențat tendința generală.

În ianuarie-martie 2021, cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 14,2 milioane pasageri, cu 26,6% mai puțin, comparativ cu perioada similara a anului precedent. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi în municipiul Chişinău a constituit 51,2%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,6%, Nord – 16,8%, Sud – 8,8% și UTA Găgăuzia – 2,6%.

Transportul de mărfuri în ianuarie-martie

În luna martie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat circa 1,3 milioane tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în perioada similară din anul 2020 cu 5,7%.

În luna martie 2021, față de martie 2020, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial (de 2,3 ori), aerian (+25,4%) şi rutier3 (+3,8%). Totodată, în transportul feroviar, volumul de mărfuri transportate a scăzut cu 40,9%.

Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 418,1 milioane tone-km, fiind în descreştere cu 4,1%, comparativ cu luna martie 2020.

În ianuarie-martie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat 3,1 milioane tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în ianuarie-martie 2020 cu 14,6%.

Parcursul mărfurilor a totalizat 1033,3 milioane tone-km, cu 11,1% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020.

În ianuarie-martie 2021, întreprinderile de transport rutier3, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (81,5%), au transportat 2,5 milioane tone de mărfuri, cu 5,0% mai puţin față de perioada similară din anul precedent.

Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier3 revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (52,6%), regiunile de dezvoltare Centru (26,7%), Nord (12,9%), Sud (5,3%) și UTA Găgăuzia (2,5%).

În ianuarie-martie 2021, cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 17,0% în structura mărfurilor transportate, au fost transportate 522,7 mii tone de mărfuri, sau cu 44,3% mai puțin faţă de ianuarie-martie 2020.

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.

2 Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

3 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.

Lasă un comentariu