CEMT-EKMT 2022

A fost suspendat procesul de eliberare a autorizațiilor CEMT

Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport care au depus cereri pentru obținerea autorizațiilor multilaterale CEMT restricționate, valabile pentru anul 2022 că, urmare a ședinței Comisiei CEMT din data de 17 decembrie curent, s-a decis anularea repartizării autorizațiilor CEMT restricționate, iar procesul de eliberare a acestora a fost suspendat.

Decizia respectivă a fost adoptată în rezultatul sesizării unor abateri la stabilirea întrunirii condițiilor imperative pentru obținerea autorizațiilor respective de către operatorii de transport rutier, prevăzute în pct. 82 din Regulamentul privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere. Prin urmare, Comisia CEMT a convenit reexaminarea și actualizarea corespunderii operatorilor de transport rutier, cărora li s-au repartizat autorizații CEMT restricționate.

 

Lasă un comentariu