Congresul al XVII-a al Asociaţiei Patronale Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova

Astăzi, 24 mai 2019 a avut loc şedinţa Congresului XVII-a al Asociaţiei Patronale Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova.

Pe ordinea de zi a Congresului au fost incluse următoarele chestiuni:

Raportul Consiliului Asociaţiei Patronale Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova privind activitatea Consiliului în perioada 2015-2019;

Darea de seamă a Comisiei de cenzori;

Alegerea membrilor Consiliului Asociaţiei Patronale Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova;

Alegerea membrilor Comisiei de cenzori al Asociaţiei Patronale Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova;

Alegerea Preşedintelui Uniunii (Preşedintelui Consiliului) al Asociaţiei Patronale Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova.

La lucrările Congresului au participat marea majoritate a membrilor Asociaţiei. Raportul a fost prezentat de dl Vladimir FLOREA, Preşedintele Uniunii.

În urma dezbaterilor Congresul a apreciat ca drept satisfăcătoare activitatea conducerii Uniunii şi Direcţiei executive.

Domnul Vladimir FLOREA a fost reales Preşedinte al Uniunii pentru următorii 5 ani, iar domnii Tudor RUSSU şi Oleg LIPSKII au fost realeşi vicepreşedinţi ai Uniunii.

Lasă un comentariu