Datele statistice privind transportul de pasageri şi mărfuri (perioada ianuarie-aprilie 2021)

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-aprilie 20211,2

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică în luna aprilie 2021 cu transportul public au fost transportați 4,8 pasageri, de 5,1 ori mai mult față de luna corespunzătoare din anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna aprilie anul trecut față de luna respectivă a anului 2019 de peste 9,3 ori. Creșterea în aprilie 2021 față de aprilie 2020 a fost cauzată, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier cu 3,8 milioane pasageri sau de 5,3 ori, și cu transportul aerian – cu 30,8 mii pasageri (de 5,6 ori).

Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 201,0 milioane pasageri-km, sau de 6,7 ori mai mult comparativ cu luna aprilie 2020, pe fundalul reducerii de 14,9 ori a indicatorului în cauză în luna aprilie anul trecut față de luna respectivă a anului 2019.

În ianuarie-aprilie 2021 cu transportul public au fost transportați 19,3 milioane pasageri, cu 6,9% mai puţin față de aceeaşi perioadă din anul 2020. Parcursul pasagerilor a constituit 779,3 milioane pasageri-km, fiind în descreştere cu 21,5% comparativ cu ianuarie-aprilie 2020.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut ponderea covârșitoare – de 98,0% din total, transportului feroviar și celui aerian revenind, respectiv 1,0% și 0,6%.

Comparativ cu ianuarie-aprilie 2020, se atestă o scădere în transportul aerian de pasageri (-39,0%), feroviar (-32,5%) și rutier (-6,4%). Totodată, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+81,0%), care, deținând o pondere nesemnificativă (de circa 0,4%) în structura numărului de pasageri transportați, nu a influențat tendința generală.

În ianuarie-aprilie 2021, cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 19,0 milioane pasageri, cu 6,4% mai puțin, comparativ cu perioada similara a anului precedent. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi în municipiul Chişinău a constituit 51,2%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,7%, Nord – 16,8%, Sud – 8,7% și UTA Găgăuzia – 2,6%.

În luna aprilie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat circa 1,5 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2020 cu 44,9%. În luna aprilie 2021, față de aprilie 2020, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul aerian (+82,2%), rutier3 (+54,1%), fluvial (+48,3%) şi feroviar (+2,7%). Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 405,8 milioane tone-km, fiind în creştere cu 30,2%, comparativ cu luna aprilie 2020.

În ianuarie-aprilie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat 4,6 milioane tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în ianuarie-aprilie 2020 cu 0,7%. Parcursul mărfurilor a totalizat 1439,4 milioane tone-km, cu 2,3% mai puțin comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2020.

În ianuarie-aprilie 2021, întreprinderile de transport rutier3, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (82,5%), au transportat 3,8 milioane tone de mărfuri, cu 9,3% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier3 revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (50,8%), regiunile de dezvoltare Centru (29,1%), Nord (12,6%), Sud (5,2%) și UTA Găgăuzia (2,3%).

În ianuarie-aprilie 2021, cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 15,9% în structura mărfurilor transportate, au fost transportate 734,5 mii tone de mărfuri, sau cu 34,6% mai puțin faţă de ianuarie-aprilie 2020.

 

 Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.

2 Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

3 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.

 

Lasă un comentariu