Depunerea (suplimentar) a cererilor de participare la repartizarea autorizațiilor multilaterale CEMT

Agenția Națională Transport Auto informează că, conform procesului verbal al ședinței Comisiei CEMT nr. 5 din 02.02.2023 și a prevederilor art. 31 indice (32) alin. (1), art. 31 indice 34 alin. (2) din Codul Transporturilor Rutiere, aprobat prin Legea 150/2014, operatorii de transport rutier pot depune cererile prin intermediul Sistemului Informațional „e-Autorizație transport”, începând cu data de 03 februarie 2023, pentru participare la repartizarea autorizațiilor CEMT rămase nedistribuite în rezultatul concursului de repartizare din 16 decembrie 2022 și autorizațiilor CEMT distribuite și neridicate.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este data de 13 februarie 2023, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare privind completarea cererii online prin intermediul sistemului informațional ”e – Autorizație transport” accesați ghidul-video la următorul link: https://youtu.be/4k1uOokcfq0?t=3385

Operatorii de transport care au întrebări de procedură privind condițiile de depunere a cererilor apelați nr. de tel: (022) 320959 și (022) 440445.

Pentru suport tehnic apelați Secția tehnologiei informației și comunicațiilor al Agenției la nr. de tel.: (022) 497514.

Lasă un comentariu