Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova (UTD) a fost constituită la 8 iunie 1995 de către Congresul Uniunii și înregistrată la Ministerul Justiției din Republica Moldova la 4 iunie 1998 ca Asociație Obștească „Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova”, iar scopul principal fiind – contribuirea pe toate căile la dezvoltarea continuă a infrastructurii transporturilor în Republica Moldova pentru a ridica eficienţa activităţii întreprinderilor de transport. Din momentul fondării Uniunea este o Asociaţie non-profit.

Din 2010 UTD este Asociație Patronală Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova (AP UTD) în conformitate cu prevederile Legii Patronatelor nr.976-XIV din 11 mai 2000.

AP UTD își propune drept scop asistarea membrilor săi în calitatea lor de patroni prin reprezentarea, promovarea, susținerea și apărarea intereselor comune în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele, precum și cu orice alte organizații neguvernamentale naționale sau internaționale, în domeniul transporturilor din Republica Moldova, conform prevederilor statutare și legislației în vigoare.

AP UTD este prima asociație profesională de profil reprezentativă creând o platformă eficientă de dialog dintre autorități şi sectorul transport rutier şi infrastructura rutieră.

În ultimii ani AP UTD a devenit mai vizibilă prin evenimentele la care participă şi prin acţiunile de susţinere şi promovare a punctului de vedere comun al membrilor cu referinţă la complexele problemelor profesionale, sociale şi economice cu care se confruntă în prezent toţi agenţii economici din ramurile patronate.

Obiectivele şi atribuţiile principale ale AP UTD sunt:

reprezentarea și apărarea intereselor de ordin economic, tehnic şi juridic, comune ale membrilor în organele de stat, în întreprinderi și organizații;

participarea la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative şi legislative ce au legătură cu activitatea membrilor;

promovarea concurenţei loiale în activitatea economică şi în relaţiile cu/şi dintre membrii săi;

asigurarea membrii cu informaţiile utile, facilitând relaţiile dintre aceştia precum şi relaţiile cu alte organizaţii de resort, contribuind la rezolvarea problemelor în timp real, pentru a accelera dezvoltarea sectoarelor patronate.

Aşadar, AP UTD are o prezenţă activă în viaţa economică şi socială a ţării fiind recunoscută ca parteneri în cadrului dialogului social la nivel ramural şi naţional Guvern – Patronate – Sindicate, și reprezintă interesele membrilor săi în diverse structuri: Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, Consiliului economic pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Consiliului economic pe lângă Prim-ministru al Republicii Moldova, Comisia de Stat pentru Reglementarea activităţii antreprenoriale („Ghilotina”), Consiliului Fondului Rutier, Consiliului Naţional pentru Securitatea Circulaţie Rutiere, Consiliului de Administrare al CNAS, Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei şi Infrastructurii și pe lîngă autoritatea administrativă ANTA, Consiliul pentru Competitivitate al Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovarea Exportului din Republica Moldova (MIEPO).

În acelaşi timp, trebuie să subliniem că unul din factorii succesului a fost şi rămâne caracterul independent în activitatea AP UTD, fără implicare în sfera politică.

Consider că cele expuse vor convinge patronii despre necesitatea consolidării AP UTD, care trebuie susţinută în modul corespunzător.