In atenţia operatorilor de transport rutier internaţional

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, conform Dispoziţiei nr. 36 din 05 septembrie 2022 a dispus:

1. In scopul neadmiterii sancţionării operatorilor de transport pentru restituirea autorizaţiilor de transport neutilizate în contextul liberalizării temporare a transportului rutier de mărfuri dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, prin derogare de la prevederile art. 3124 alin. (8) din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014, se permite restituirea autorizaţiilor unitare de transport rutier internaţional neutilizate, eliberate operatorilor de transport rutier în perioada 01.04.2022 – 30.06.2022, pentru operaţiunile de transport rutier de mărfuri (bilateral şi tranzit) efectuate între Republica Moldova şi statele Uniunii Europene, fără aplicarea sancţiunilor.

Notă: Operatorii de transport rutier care au primit autorizații ale statelor Uniunii Europene pentru transportul rutier de mărfuri în regim bilateral și tranzit, în perioada 01.04.2022 – 30.06.2022, nu vor fi sancționați pentru nerestituirea autorizațiilor în termenul stabilit de 90 zile de la data eliberării acestora.

Sursa: https://gov.md/ro/content/dispozitia-nr-36-din-5-septembrie-2022-comisiei-pentru-situatii-exceptionale-republicii

Lasă un comentariu