În atenția operatorilor de transport rutieri internaționali de marfă referitor la autorizațiile CEMT pentru anul viitor

Start depunerea cererilor de participare la repartizarea autorizațiilor multilaterale CEMT pentru anul 2022

Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier internațional de mărfuri referitor la cota autorizațiilor multilaterale CEMT alocată Republicii Moldova de către Forul Internațional de Transport (FIT) pentru anul 2022 ( https://autorizatiiauto.gov.md/) .

În rezultatul analizei parcului de vehicule care corespund cerințelor tehnice și de siguranță ”EURO V sigur” și ”EURO VI sigur” s-a constatat majorarea numărului unităților de transport ”EURO VI sigur” cu 53% comparativ cu anul 2020. În acest context, la solicitarea Republicii Moldova, a fost obținută majorarea cotei CEMT pentru vehicule ”EURO VI sigur” de la 204 autorizații în anul 2021 la 456 autorizații pentru anul 2022, pentru încurajarea investițiilor în transport mai ecologic, care va avea un impact pozitiv în competitivitatea operatorilor de transport pe piața internațională a serviciilor de transport.

Astfel, cota autorizațiilor multilaterale CEMT alocată Republicii Moldova de către FIT pentru anul 2022 constituie:

– 1120 autorizații CEMT pentru unitățile de transport ”EURO V sigur”, dintre care 110 autorizații pe termen scurt și

– 456 autorizații CEMT anuale pentru unitățile de transport ”EURO VI sigur”, dintre care 36 autorizații pe termen scurt.

Totodată, menționăm că, potrivit  Hotărârii Guvernului nr.183 din 15.09.2021 au fost operate modificări la Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257 din 28.04.2017 care vizează reguli noi privind modul de solicitare, eliberare și utilizare a actelor permisive, pentru a facilita gestionarea și utilizarea mai eficientă a stocurilor de autorizații disponibile. În special, au fost clarificate condițiile față de parcul eligibil admis la repartizarea autorizațiilor CEMT, inclusiv categoriile de vehicule acceptate la concursul de eliberare a autorizațiilor. Astfel, la depunerea cererii pentru participarea la repartizarea autorizațiilor multilaterale CEMT valabile pentru perioada anului 2022, operatorii de transport urmează să se conformeze noilor cerințe aprobate.

Repartizarea autorizațiilor multilaterale CEMT valabile pentru anul 2022 se va efectua electronic, prin intermediul Sistemului Informațional „e-Autorizație transport”, conform cantității și pentru fiecare categorie de vehicul care corespund cerințelor tehnice și de siguranță “EURO”, separat pentru vehicule ”EURO V sigur” și ”EURO VI sigur”.

Solicitările depuse în cerere pentru numărul de autorizații multilaterale CEMT, inclusiv cu indicarea statelor nerestricționate, se vor indica obligatoriu cantitativ pentru categoria selectată de vehicule ”EURO V sigur” și/sau ”EURO VI sigur”.

Vă atenționăm despre respectarea cerințelor impuse –  în cazul în care în dosarul depus sunt depistate date denaturate sau falsificate, operatorul de transport rutier respectiv este exclus, prin decizia Comisiei CEMT, din lista operatorilor de transport rutier eligibili participanți la repartizare. 

În cazul în care întimpinați neclarități privind completarea cererii consultați GHID_depunere_CEMT.pdfPentru întrebările privind condițiile de depunere a cererilor apelați nr. de tel.: 0 (22) 49 84 36, 0(22) 44 04 45. Problemele tehnice privind utilizarea serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului – Mpass sau serviciului guvernamental de semnătură electronică – Msign, la depunerea cererilor pot fi adresate către Instituția publică “Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” la nr. de tel.:  (022) 820-911, ca administrator a SIA e-Autorizație Transport.

Lasă un comentariu