Vladimir FLOREA

 Bun găsit stimaţi prieteni,

Am o mare plăcere să Vă anunţ despre lansarea portalului public – Website al Asociaţiei Patronale Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova (AP UTD).

Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova (UTD) a fost constituită în anul 1995 de către Congresul Uniunii și înregistrată ca Asociație Obștească „Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova”, iar scopul principal fiind – contribuirea pe toate căile la dezvoltarea continuă a infrastructurii transporturilor în Republica Moldova pentru a ridica eficienţa activităţii întreprinderilor de transport.

Din 2010 UTD este Asociație Patronală Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova în conformitate cu prevederile Legii Patronatelor nr.976-XIV din 11 mai 2000.

Asociație Patronală Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova (în continuare – AP UTD) din momentul constituirii este o Uniunea benevolă a întreprinderilor și organizațiilor care activează în sfera transporturilor fiind o organizație independentă, nonguvernamentală, necomercială, nepolitică, ramurală.

Misiunea AP UTD constituie apărarea intereselor de grup, economice, sociale, juridice și a altor interese legale ale membrilor săi.

Prin lansarea acestui portal public dorim să Vă informăm mai operativ despre activitatea Asociației Patronale Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova.

Creând această platformă de discuții suntem convinși că se va eficientiza și consolida dialogul și comunicare dintre sectorul privat – membrii Asociaţie și autoritățile statului.

În această ordine de idei sperăm că AP UTD va fi mai aproape de problemele cu care se confruntă membrii noștri,  contribuind efectiv la procesul de elaborare și avizare a actelor normative şi legislative, aliniindu-le la cerinţele legislaţiei europene şi la standardele internaţionale, care reglementează domeniile de activitate, ceea ce în final va duce la accelerarea dezvoltării transportului auto şi infrastructurii rutiere din ţara noastră.

În final invităm operatorii de transport rutieri şi agenţii economici din sectorul infrastructurii rutiere să devină membrii ai AP UTD pentru a avea posibilitatea de a participa activ la dezvoltarea acestei importante ramuri ale economiei Republicii Moldova.

Numai împreună vom reuşi să facem lucruri măreţe şi benefice pentru respectarea principiilor liberei concurenţe, creşterii profesionalismului, gradului de securitate rutieră şi protecţia mediului înconjurător, şi în final a drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor Asociației Patronale Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova.