Organe de conducere ale Uniunii sunt:

  • Congresul
  • Consiliul
  • Preşedintele Uniunii (Preşedintele Consiliului)
  • Direcţia executivă
  • Comisia de Cenzori

 Congresul este organul suprem al Uniunii care poate fi ordinar sau extraordinar.

Consiliul – este organul de conducere al Uniunii ales pe un termen de 4 ani, îndeplineşte conducerea Uniunii în perioada între şedinţele Congresului şi exercită controlul activităţii Direcţiei executive. Numărul membrilor Consiliului este stabilit de Congres. În componenţa Consiliului întră Preşedintele Uniunii (Preşedintele Consiliului) şi 2 Vicepreşedinţi ai Uniunii.

Preşedintele Uniunii (Preşedintele Consiliului) – este ales de Congres, la propunerea Consiliului pe un termen de 4 ani.

Direcţia executivă – este organul executiv al Uniunii şi îndeplineşte lucrările curente ale Uniunii în perioada dintre şedinţele Congresului şi ale Consiliului. În fruntea Direcţiei executivă se află Directorul ales de Consiliul.

Comisia de Cenzori – este desemnată pe un termen de 4 ani de Congres pentru exercitarea controlului asupra gestiunii Uniunii, acţiunilor Preşedintelui Uniunii (Preşedintelui Consiliului), întreprinderilor şi organizaţiilor sale fiice.