TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE CLASIFICARE PE CATEGORII DE CONFORT A AUTOBUZELOR

Conform prevederilor ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 355 din 27 decembrie 2019, s-au aprobat condițiile minime de clasificare pe categorii de confort a autobuzelor/autocarelor în vederea includerii acestora în programele de transport rationale și interraionale.

Potrivit prevederilor ordinului menționat, autobuzele/autocarele notificate la Autoritatea Administrativă ,,Agenția Națională Transport Auto” (în continuare Agenţia) după data de 01.02.2020, vor fi admise la deservirea serviciilor regulate interraionale și raionale, doar după încadrarea acestora în categorie de confort, iar în cazul autobuzelor/autocarelor înregistrate în Registrul operatorilor de transport rutier, ținut de Agenție, clasificarea pe categorii de confortse va realiza în baza unui grafic eșalonat începând cu data de 01.02.2020 până la data de 01.10.2020, cu respectarea următoarelor termene și criterii:

1)  până la data de 01.04.2020 – nu mai puțin de 1/3 din autobuzele/autocareleoperatorului de transport rutier de persoane prin servicii regulate raionale și interraionale, trebuie să treacă clasificarea pe categorii de confort;

2)  până la data de 01.06.2020 – nu mai puțin de 2/3 de autobuzele/autocarele operatorului de transport rutier de persoane prin servicii regulate raionale și interraionale, trebuie să treacă clasificarea pe categorii de confort.

 

Concomitent, operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate raionale și interraionale, vor expedia către Agenție graficele individuale privind clasificarea pe categorii de confort în corespundere cu termenii specificați mai sus, cu indicarea numărului de înmatriculare a vehiculului, până la data de 01.02.2020.

Neprezentarea în termen a graficului specificat mai sus, va echivala cu obligativitatea de a avea clasificate pe categorii de confort toate autobuzele/autocarele operatorului de transport rutier respectiv, începând cu data de 01.02.2020. De asemenea, nerespectarea termenelor specificate în grafic eșalonat de clasificare pe categorii de confort (începând cu data de 01.02.2020 până la data de 01.10.2020), se va echivala cu neîncadrarea autobuzelor/autocarelor respective în nici o categorie de confort și va duce la excluderea autobuzelor/autocarelor respective de la deservirea serviciilor regulate raionale și interraionale.

Potrivit revederilor aceliași ordin, Agenția în termen de până la data de 01.02.2020, va efectua modificări în Sistemul Informațional Automatizat ”Autotest” în vederea includerii clasificării categoriilor de confort ale autobuzelor/autocarelor și va informa despre modificările efectuate agenții economici care desfășoară activitatea de inspecție tehnică periodică. Sulimentar, Agenția va plasa pe pagina web www.anta.gov.md lista stațiilor de insecție tehnică periodică care vor efectua clasificarea pe categoriilor de confort ale autobuzelor/autocarelor, cu indicarea adresei de desfășurare a activității și a datelor de contact a acestora.

Atașament:

 Ordin MEI nr. 355 din 27.12.2019.pdf

 Ordin MEI nr. 355 din 27.12.2019 (RU).pdf

Lasă un comentariu