Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-noiembrie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna noiembrie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,1 milioane pasageri, cu 1,1% mai puțin față de luna corespunzătoare din anul precedent. Descreșterea în luna noiembrie 2021 față de luna noiembrie 2020 a fost cauzată, preponderent, de micșorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier – cu 71,1 mii pasageri (-1,4%), transportul feroviar – cu 15,0 mii pasageri (-26,9%) și fluvial – cu 9,0 mii pasageri (-43,9%). Totodată, se atestă creșterea de 2,8 ori a numărului de pasageri transportați pe calea aerului, pe fundalul reducerii de 3,9 ori a indicatorului în cauză în luna noiembrie 2020 față de luna noiembrie 2019.

Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 276,8 milioane pasageri-km, sau de 1,4 ori mai mult comparativ cu luna noiembrie 2020, pe fundalul reducerii de 2,2 ori a indicatorului în cauză în luna noiembrie 2020 față de noiembrie 2019.

În ianuarie-noiembrie 2021 cu transportul public au fost transportați 55,7 milioane pasageri, cu 10,6% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2020.

Parcursul pasagerilor a constituit 3180,5 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 44,2%, comparativ cu ianuarie – noiembrie 2020.

În perioada cercetată transportul rutier de pasageri a deținut ponderea covârșitoare – de 97,3% din total, transportului aerian și celui feroviar revenind, respectiv, 1,4% și 1,0%.

Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2020, creșteri au fost înregistrate în transportul aerian de pasageri (de 2,2 ori) și transportul rutier (+10,3%). Totodată, se atestă o scădere în transportarea pasagerilor cu mijloace de transport fluvial (-18,5%) și feroviar (-15,9%).

În ianuarie-noiembrie 2021, cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 54,2 milioane pasageri, cu 10,3% mai mult, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 51,1%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,2%, Nord – 16,8%, Sud – 9,2% și UTA Găgăuzia – 2,7%.

 

În luna noiembrie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 2,3 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în luna noiembrie 2020 cu 33,9%. În luna noiembrie 2021, față de luna noiembrie 2020, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar (+70,3%) și rutier3 (+29,5%). Totodată, a scăzut volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial (-52,8%) şi aerian (-10,8%).

Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 535,5 milioane tone-km, fiind în creştere cu 23,6%, comparativ cu luna noiembrie 2020.

În ianuarie-noiembrie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat circa 18,0 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în ianuarie-noiembrie 2020 cu 17,8%.

Parcursul mărfurilor a totalizat 4793,6 milioane tone-km, cu 13,7% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020.

În ianuarie-noiembrie 2021, întreprinderile de transport rutier, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (82,3%), au transportat 14,8 milioane tone de mărfuri, cu 19,5% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderea mărfurilor transportate cu transportul rutier în volumul total de mărfuri transportate cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 43,4%, regiunile de dezvoltare Centru – 29,1%, Nord – 19,1%, Sud – 5,6% și UTA Găgăuzia – 2,8%.

În ianuarie-noiembrie 2021, cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 16,8% în structura mărfurilor transportate, s-au transportat 3,0 milioane tone de mărfuri, sau cu 12,8% mai mult faţă de ianuarie-noiembrie 2020.

 

Notă:- Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.

Lasă un comentariu