Măsuri recomandate la efectuarea transportului rutier de persoane și activităților conexe pentru prevenirea infectării cu COVID–19

În perioada iunie – iulie anul curent, pe traseele naționale, cât și în gările și stațiile auto din Republica Moldova, inspectorii Agenției Naționale Transport Auto au desfășurat activități de informare și monitorizare privind respectarea măsurilor de protecție și prevenire a infectării cu COVID-19 a pasagerilor, conducătorilor auto, operatorilor de transport antrenați la deservirea rutelor regulate, dar și angajaților gărilor și stațiilor auto.

Acțiunile de informare și monitorizare continuă și în prezent. Conform ultimelor date acumulate, cele mai frecvente abateri de la recomandările Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt următoarele:

  1. Supraîncărcarea unităților de transport în orele de vârf pe rutele locale, municipale, raionale și cele interraionale din suburbiile municipiilor Chișinău și Bălți;
  2. Nerespectarea procedurii de dezinfectare a unităților de transport, lipsa substanțelor de dezinfectare și curățare a suprafețelor din interiorul mijloacelor de transport public, cât și a dezinfectantului pentru pasageri.

Abateri se depistează și în sălile de așteptare din incinta gărilor și stațiilor auto, stațiilor de testare tehnică, cât și a celor de deservire tehnică și prestare a altor activități conexe.

 În acest sens, Agenția solicită subiecților implicați în transportul rutier de persoane, precum și agenților economici ce desfășoară activități conexe transporturilor rutiere:

– să efectueze triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății) și să monitorizeze starea de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă;

– să asigure  angajații și instituția cu echipament de protecție (măști, mănuși) și dezinfectanți (pentru mâini şi suprafețe), conform riscului de expunere;

– să efectueze instruirea personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire şi combatere a infectării cu COVID-19;

– să verifice temperatura pasagerilor la îmbarcare pentru cursele de transport rutier de persoane în trafic internațional;

– să oblige purtarea măștilor de protecție de către pasageri, taxatori și conducătorii auto pe tot parcursul călătoriei, precum și de către angajați în spaţii publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să acopere atît gura, cît şi nasul;

– să limiteze numărul de persoane în transportul rutier în trafic național și internațional, proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport;

– să efectueze permanent dezinfectarea mijloacelor de transport înainte de efectuarea rutei, în stațiile terminus, cât și în pauzele între curse (dacă permite timpul de așteptare);

– să realizeze strict managementul calității serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;

– să organizeze fluidizarea accesului vizitatorilor şi a însoțitorilor în cadrul instituției/prestatorului;

– să organizeze activități şi amenajări conform recomandărilor Ghidului practic „Măsuri cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii si Protecției Sociale;

– să organizeze amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele de cel puțin 2 metri;

– să asigure aerisirea şi curăţarea încăperilor la un interval de cel mult 2 ore și prelucrarea cu soluţii dezinfectante a locului de muncă după fiecare vizitator și a suprafețelor (mînere, întrerupătoare, mese, scaune, etc.).

 Totodată, pornind de la prevederile pct. 26 al Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.854 din 28.07.2006, se recomandă operatorilor de transport rutier la transportarea călătorilor pe rute regulate să antreneze autobuze a căror capacitate va fi stabilită în funcţie de fluxul de călători în direcţia respectivă, iar conducătorilor de autogări, în zilele şi orele cu flux de călători sporit, să antreneze suplimentar mijloace de transport ale operatorilor de transport rutier care deservesc rute regulate în localitatea sau direcţia dată şi sînt înregistraţi în modul stabilit în Registrul Operatorilor de Transport Rutier.

 În contextul celor expuse mai sus, Agenția Națională Transport Auto atenționează, că va continua acțiunile de monitorizare și constatare privind executarea recomandărilor descrise mai sus, precum și a recomandărilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în vederea asigurării și respectării stricte a măsurilor de prevenire a infecției COVID-19. În cazul constatării unor abateri, vor fi întreprinse măsuri în strictă corespundere cu prevederile legislației în vigoare, iar materialele constatatoare vor fi transmise către instituțiile abilitate în vederea documentării acestora.

Sursa: anta.gov.md

Lasă un comentariu