Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-martie 2022

Transportul de mărfuri

În ianuarie-martie 2022 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 4,7 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în ianuarie-martie 2021 cu 51,0%, informează Biroului Naţional de Statistică. În perioada dată a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar (+89,1%) și rutier (+44,5%). Totodată, a scăzut volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial (-43,6%) și aerian (-11,5%).
Parcursul mărfurilor în ianuarie-martie 2022 a constituit 1310,8 milioane tone-km, fiind în creştere cu 26,8% comparativ cu ianuarie-martie 2021.
În ianuarie-martie 2022 întreprinderile de transport rutier, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (77,4%), au transportat 3,6 milioane tone de mărfuri, cu 44,5% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderea mărfurilor transportate cu transportul rutier în volumul total de mărfuri transportate cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 48,5%, regiunile de dezvoltare Centru – 25,8%, Nord – 14,4%, Sud – 7,1% și UTA Găgăuzia – 4,2%.
În ianuarie-martie 2022 cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 22,0% în structura mărfurilor transportate, s-au transportat 1,0 milioane tone de mărfuri, sau cu 89,1% mai mult faţă de ianuarie-martie 2021.

Transportul de pasageri

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 cu transportul public au fost transportați 51,7 milioane pasageri, în creștere cu 13,3% față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Această evoluție a fost determinată, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați pe cale aeriană (+28,0%), cu troleibuze (+13,6%) și cu transportul rutier (+13,2%). Totodată, s-a înregistrat descreșterea numărului de pasageri transportați cu transportul fluvial (-54,1%) și feroviar (-9,7%).
Parcursul pasagerilor în perioada de raport a fost în creștere cu 24,6% comparativ cu ianuarie-martie 2021 și a constituit 838,5 milioane pasageri-km, din care 542,7 milioane pasageri-km (64,7% din total) au fost înregistrați în transportul cu autobuze și microbuze, 182,3 milioane pasageri-km (21,7%) – în transportul aerian și 107,2 milioane pasageri-km (12,8%) – transportul cu troleibuze.

În perioada cercetată, cu mijloacele de transport rutier (autobuze și microbuze) au fost transportați 16,1 milioane pasageri, din care 9,4 milioane (58,2% din total) în trafic urban, 4,4 milioane (27,3%) – trafic suburban, 2,2 milioane (13,4%) – în trafic interurban și 0,2 milioane (1,1%) – trafic internațional.
Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 55,7%, regiunile de dezvoltare Nord – 17,0%, Centru – 16,0%, Sud – 8,8% și UTA Găgăuzia – 2,5%.
În ianuarie-martie 2022 cu troleibuze au fost transportați 35,4 milioane pasageri, cu 13,6% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2021. Numărul pasagerilor transportați cu troleibuze în municipiul Chișinău a constituit 31,2 milioane (88,3% din total), în municipiul Bălți – 4,2 milioane (11,7%). Parcursul pasagerilor a constituit 107,2 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 13,4% comparativ cu ianuarie-martie 2021.

Notă: Informația este prezentată fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.

Lasă un comentariu